nl-NLen-GB
ImageShowImageShowImageShow

Veelgestelde Vragen

Wat is het verschil tussen lamelparket en multiplank / duoplank parket?

Lamelparket is parket dat bestaat uit planken opgebouwd uit verschillende lagen. Deze groep is verder onder te verdelen in lamelparket en multiplank parket.

Lamelparket bestaat uit 3 lagen. De bovenste laag is het eiken, de middelste laag heeft vaak kleine stukjes van allerlei soorten hout met daaronder een backing. Vaak komt een lamelparket uit Azië en is van beduidend mindere kwaliteit dan bijvoorbeeld een multiplank parket.

Een multiplank parket, duoplank, combiplank of ook wel tweelaags parket genoemd, bestaat uit 2 lagen. De bovenste laag bestaat uit eiken en  de onderlaagste bestaat uit berken multiplex, meestal 10-16 mm dik. Het berken multiplex wat gebruikt wordt, is exterieur verlijmd en kan dus zelfs buiten gebruikt worden!  Het berken is verlijmd met exterior Water and Boil Proof (WBP) lijm.

Stop een stukje lamelparket en een stukje multiplank parket in water en je zult het verschil zien.

Ziet een massieve houten vloer er beter uit dan een lamelparket vloer?

Zeker niet, de toplaag van lamelparket is exact hetzelfde als massief parket. Als het lamelparket gelegd is ziet het er precies zo uit als een massieve vloer.

Wat is de dikte van de toplaag?

De toplaag van een lamelparket vloer varieert van 1 mm tot wel 5 mm. Kwalitatief hoogwaardig lamelparket kan 10 tallen jaren tot een leven lang mee. In vergelijking even lang als een massieve vloer met 3 tot 7 mm top boven het mes en groef. Wij verkopen lamelparket met een toplaag variërend van 2 t/m  5mm.

Wat is de lengte van de vloerdelen?

De lengte van de massieve vloerdelen varieert tussen de 50 cm en 250 cm. Er kunnen kortere delen voorkomen. Deze kunnen gebruikt worden om een ‘rij' af te maken of te beginnen. We raden bij het leggen aan om de vloer in zogenaamde ‘wild verband' te leggen. Dat wil zeggen telkens een verspringing van +/- 40 cm. De breedte van de vloerdelen varieert tussen de 16 en 26 cm. Standaard wordt een lengte van 250 cm geleverd.

Wat is een vellingrand?

Een vellingrand of V-naad is een schuine rand aan de lange zijde van de plank onder een hoek van 45°. Deze vellingrand zorgt ervoor dat planken geaccentueerd worden zodat er een echte houten vloer ontstaat. Het is het ook mogelijk een vloer te leveren zonder vellingrand. Hierdoor ontstaat een vloer die over het gehele oppervlak ‘glad' is. FloorTeq B.V. heeft standaard een velling van 0,8 mm.

Kan een lamelparket vloer gerenoveerd worden?

Of lamelparket te renoveren is hangt af van de dikte van de toplaag. Maar het is een feit dat meer dan 90% van al het parket nooit geschuurd cq gerenoveerd wordt. Als een vloer door een professioneel geschuurd wordt, wordt er zo rond de 0,6 en 0,7mm van de toplaag verwijderd. De toplaag mag nooit onder de 1mm komen. Dit betekent dat lamelparket met een toplaag van 2,5mm 2 maal professioneel gerenoveerd kan worden.

Kan lamelparket op beton gelegd worden?

Ja beton is ideaal om lamelparket op te leggen. Wel moet er voor het leggen de vochtigheid van het beton gemeten worden. Het vochtigheidsgehalte van de betonvloer moet onder de 2% liggen. Als het lamelparket zwevend gelegd wordt, dan kunt u het beste een vochtscherm onder de ondervloer leggen om optrekkend vocht (bv uit kruipruimte/kelder) tegen te gaan.

Kan (lamel)parket op een trap gelegd worden?

Ja, u kunt (lamel) parket ook op uw trap leggen. Zo kunt u de vloer het huis doorleggen. Het is wel mooi als massief eiken stroken aan de voorkant van de traptreden bevestigd worden en een in gefreesde rubberen rand zorgt ervoor dat u niet uitglijdt. Wij raden u wel aan een nauwkeurige timmerman hiervoor te vragen. Het is verstandig van iedere traptreden een mal te maken om er zo voor te zorgen dat het eiken precies aansluit met de trap. Verf de achterkant en de zijkant van de trap wit en je hebt een prachtig resultaat.

Wat wordt er bedoeld met dat lamelparket stabiel is?

Massief hardhout is instabiel en dat betekent dat massief hout werkt onder invloed van vocht/droogte en temperatuur. Werken houdt in dat hout kan krimpen en uitzetten en vervormen (hol en bol staan). Lamelparket is opgebouwd uit lagen die kruislings op elkaar verlijmd zijn, door deze opbouw worden de negatieve gevolgen van werken tot een minimum beperkt, de vloer blijft vlak en zet ook minder in de breedte uit. Dit maakt lamelparket een kwalitatief betere keus, zeker als de vloer op vloerverwarming gelegd wordt. Massief parket kun je niet op vloerverwarming leggen.

Wat zijn kwasten/noesten?

Een kwast ook wel noest of knoest genoemd in hout is de plaats waar een zijtak aan de boom groeide. In een boom heeft een tak een andere richting dan de stam van de boom, waardoor nieuwer hout om deze tak heen moet groeien en in de verdrukking komt. Hierdoor heeft een kwast zowel een andere draadrichting als een andere hardheid dan het omringende hout. Een kwast maakt hout zowel minder sterk als moeilijker te bewerken. Losse noesten zijn dan ook als een houtgebrek aan te merken.

Kwasten zijn er in verschillende maten, en kunnen zowel vergroeid zijn met het omringende hout als los liggen. In het laatste geval kan bij verzagen de kwast uit het hout vallen. Bij bepaalde toepassingen van hout worden kwasten verwijderd en vervangen door stoppen. Een kwast kan ook een levendig patroon aan het hout geven, en afhankelijk van de mode kan hout met kwasten juist in trek zijn. Als een boom tijd van leven heeft levert ze mooi kwastvrij hout.

Je hebt vaste en losse knoesten. Vaste knoesten ontstaan als de tak in leven blijft en het cambium dus aaneengesloten blijft. Het cambium kan dan onafgebroken ringen hout blijven maken. Losse knoesten ontstaan als de tak en het cambium afsterft.

Wat is het verschil tussen bruin of zwart gevulde noesten?

Er is geen verschil. De open noesten worden of met bruin stopsel gevuld of met zwart stopsel. Het resultaat is echter dat met zwart de noesten meer opvallen en dat kan zeer mooi zijn als de vloer bijvoorbeeld afgewerkt wordt met een witte hardwax laag.

 

Wat is spinthout?

Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom: het bevindt zich tussen het kernhout en de bast van de boom. Het spinthout verzorgt de opwaartse sapstroom en dient als opslagplaats voor voedingsstoffen. Het heeft exact dezelfde structuur als het kernhout, maar een andere chemische inhoud: het mist de afzetting van stoffen die het kernhout beschermen, en is altijd licht van kleur. Naargelang het kernhout donkerder is, dit verschilt per houtsoort, tekent het spinthout zich duidelijker af. De overgang tussen kern en spinthout kan heel scherp zijn, maar ook geleidelijk.

Spinthout is gevoelig voor schimmels, en wordt daarom niet (of niet onbehandeld) gebruikt wanneer duurzaamheid van belang is. Waar duurzaamheid niet van primair belang is wordt soms ook juist alleen het spinthout gebruikt.

Wat is de draad van het hout?

Onder de draad van hout, niet te verwarren met de nerf van hout, verstaat men de interne richting van het hout. In de regel gaat het om de richting waarin de elementen van het hout, vooral de lengte-elementen, gerangschikt zijn ten opzichte van de lengteas van de boom. Draadrichting kan zichtbaar zijn op de langsvlakken van hout, dus op een vlak dat evenwijdig loopt met de as van de boom.

Vaak loopt de draad nagenoeg evenwijdig aan de as. Zulk hout noemt men rechtdradig. Maar er komen ook andere vormen voor:

draaigroei: de draad loopt schroefvormig om de as. Bij een plank uit zo'n stam gezaagd "verloopt" de draad. Draaigroei veroorzaakt vaak scheluw trekken van de planken.
kruisdraad: als de draad regelmatig wisselt van linksom naar rechtsom. Bij het bewerken van het hout moet hier rekening meegehouden worden: in sommige richtingen is het hout dan lastig te splijten of glad te schaven. Dit komt bij veel tropische houtsoorten voor, zoals bij sapeli, azobé, bangkirai. Hout hiervan wat in kwartier wordt gezaagd en gesneden fineer levert vaak een zeer fraai streepeffect op na schuren en lakken van het hout.
warrige draad: de draad is warrig. De opbouw van de houtelementen is grillig en weinig regelmatig. Dan is het hout in geen enkele richting goed te splijten, zoals bij pokhout. Warrigheid komt ook voor bij kwasten, in takvorken en oksels en in zogenaamde wortelknollen. Wortelnoten fineer geeft hierdoor een fraaie tekening na afwerking ervan.
golvende draad: de vezels hebben een golvend verloop en slingeren in één vlak heen en weer (meestal het tangentiale vlak). Splijt je dit hout door het hart van de boom dan zie je op het radiale vlak het uiterlijk van een soort wasbord. Na gladschaven lijken de golven er nog steeds te zijn. Het licht wordt zodanig teruggekaatst, dat je een overdwars streepeffect ziet. Op muziekinstrumenten is een dergelijke tekening vaak goed te zien, bijvoorbeeld op de achterkant van een viool. Het daarvoor gebruikte esdoorn vertoont een "moiré" tekening. Het komt ook voor bij berken, essen, jarrah, noten, makoré en meer.

Voor houtbewerking kan het ook zinnig zijn om rekening te houden met de draad van een bepaald stuk hout, ook als dat voortkomt uit de manier van zagen, of ander optreden van de mens. Rond een kwast zal de draad in de regel wisselen.

Wat is kernhout?

Kernhout is het meestal wat donkerder en zwaarder hout in het binnenste van de boom. In het midden van de boom zit het hart. Kernhout is anders dan het spinthout dat aan de buitenkant van een boom zit, onder de bast. Het spinthout verzorgt het transport van water naar boven.

De in het kernhout afgezette stoffen zorgen voor resistentie tegen bacteriën, schimmels, ed. Het kernhout heeft een steunfunctie voor de boom; de transportfunctie is hierbij wel verloren. In tegenstelling tot het spinthout, is kernhout dood.

Is het mogelijk om de vloer zelf te leggen?

Dit is zeker mogelijk met behulp van onze zelfleginstructie die u van deze website kunt downloaden. Hier staan alle facetten van het leggen van een vloer in beschreven.

Welke manier van leggen is beter?

Zowel zwevend als verlijmd leggen kan prima toegepast worden in zowel kleine als grote ruimtes. Een zwevende vloer ervaart u als een echte houten vloer, terwijl een verlijmde vloer een veel massiever geluid heeft. Een zwevende vloer wordt door voldoende geluidsreductie( 11 dB) toegepast in appartementen.

Kan een Lamelparket op vloerverwarming worden gelegd?

Ja, lamelparket kan op vloerverwarming gelegd worden, zolang u aan een paar vereisten voldoet:

· De leidingen van de vloerverwarming moeten niet te ver uit elkaar liggen om een goede hittedistributie te verkrijgen.

· Of de leidingen moeten diep in het beton zijn uitgefreesd om zo een gelijkmatige warmte over de gehele vloer te krijgen.

· Het gehele vloer moet worden verwarmd. Er mag niet plaatselijk een koude gebied zijn.

· Het moet mogelijk zijn om de oppervlaktetemperatuur te kunnen inregelen en controleren.

· De oppervlaktetemperatuur van de betonvloer mag 27°C zijn en dit nooit overschrijden.

· Er moet een vochtscherm tussen de betonvloer en houten vloer geïnstalleerd worden.

· Zorg ervoor dat er geen lucht tussen het beton en het lamelparket kan, dit kan het lamelparket uitdrogen.

· Het lamelparket moet gelegd worden met de vloerverwarming aan tussen de 18°C en 22°C.

· De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45 % en 60 % zijn vóór, tijdens en na het leggen van de vloer.

Moet ik een dilatatievoeg (werkingsvoeg) aanhouden bij lamelparket?

Ja, zoals bij alle houten en gelamineerde vloeren (lamelparket) dient de vloer voldoende ruimte te hebben om te kunnen werken. Dit is overal van toepassing waar de vloer samenkomt bij een vast voorwerp zoals een muur, deurposten, cv pijpen, enz. Als vuistregen moet u voor elke meter in de breedte 3 mm dilatatievoeg aanhouden en voor elk meter in de lengte 1,5 mm. Wanneer er vloeren gelegd worden van meer dan 20 m x 8 m dan moet er ook een dilatatievoeg om de 8 m breedte en 20 m lengte gebruikt worden.

Wat is de beste richting om het parket te leggen?

Vanuit een technisch standpunt gezien, maakt het niet uit in welke richting u het parket legt. Het is dus een persoonlijke en esthetische keuze. U zult het beste effect krijgen als u de vloer in de zelfde richting legt van de belangrijkste lichtbron en in de zelfde lijn zoals de meest gebruikte deuringang. Als u ramen heeft aan twee zijden die haaks op elkaar staan is het meestal de beste keuze om de vloer in de lengte te leggen van de langste zijde.

Kan lamelparket in badkamers of natte ruimten worden geïnstalleerd?

In badkamers of andere vochtige ruimten kunt u geen lamelparket leggen. In keukens of toiletten is het prima zolang water dat gemorst wordt direct weggehaald wordt.

Kan ik een vloerkleed over lamelparket leggen?

Ja, u kunt een vloerkleed op lamelparket leggen. Het is wel belangrijk om een speciaal ondertapijt onder uw vloerkleed te leggen. Dit is zodat de vloer toch kan ademen. Omdat hout van nature onder invloed van licht (UV) verkleurd is het aan te raden om het vloerkleed van tijd tot tijd te verplaatsen of weg te halen zodat het hout onder het kleed ook kan bijkleuren.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen lamelparket en multiplank / duoplank parket?

Lamelparket is parket dat bestaat uit planken opgebouwd uit verschillende lagen. Deze groep is verder onder te verdelen in lamelparket en multiplank parket.

Lamelparket bestaat uit 3 lagen. De bovenste laag is het eiken, de middelste laag heeft vaak kleine stukjes van allerlei soorten hout met daaronder een backing. Vaak komt een lamelparket uit Azië en is van beduidend mindere kwaliteit dan bijvoorbeeld een multiplank parket.

Een multiplank parket, duoplank, combiplank of ook wel tweelaags parket genoemd, bestaat uit 2 lagen. De bovenste laag bestaat uit eiken en  de onderlaagste bestaat uit berken multiplex, meestal 10-16 mm dik. Het berken multiplex wat gebruikt wordt, is exterieur verlijmd en kan dus zelfs buiten gebruikt worden!  Het berken is verlijmd met exterior Water and Boil Proof (WBP) lijm.

Stop een stukje lamelparket en een stukje multiplank parket in water en je zult het verschil zien.

 

Ziet een massieve houten vloer er beter uit dan een lamelparket vloer?

Zeker niet, de toplaag van lamelparket is exact hetzelfde als massief parket. Als het lamelparket gelegd is ziet het er precies zo uit als een massieve vloer.

Wat is de dikte van de toplaag?

De toplaag van een lamelparket vloer varieert van 1 mm tot wel 5 mm. Kwalitatief hoogwaardig lamelparket kan 10 tallen jaren tot een leven lang mee. In vergelijking even lang als een massieve vloer met 3 tot 7 mm top boven het mes en groef. Wij verkopen lamelparket met een toplaag variërend van 2 t/m  5mm.

Wat is de lengte van de vloerdelen?

De lengte van de massieve vloerdelen varieert tussen de 50 cm en 250 cm. Er kunnen kortere delen voorkomen. Deze kunnen gebruikt worden om een ‘rij' af te maken of te beginnen. We raden bij het leggen aan om de vloer in zogenaamde ‘wild verband' te leggen. Dat wil zeggen telkens een verspringing van +/- 40 cm. De breedte van de vloerdelen varieert tussen de 16 en 26 cm. Standaard wordt een lengte van 250 cm geleverd.

Wat is een vellingrand?

Een vellingrand of V-naad is een schuine rand aan de lange zijde van de plank onder een hoek van 45°. Deze vellingrand zorgt ervoor dat planken geaccentueerd worden zodat er een echte houten vloer ontstaat. Het is het ook mogelijk een vloer te leveren zonder vellingrand. Hierdoor ontstaat een vloer die over het gehele oppervlak ‘glad' is. Multi Top Floor® heeft standaard een velling van 0,8 mm.

Kan een lamelparket vloer gerenoveerd worden?

Of lamelparket te renoveren is hangt af van de dikte van de toplaag. Maar het is een feit dat meer dan 90% van al het parket nooit geschuurd cq gerenoveerd wordt. Als een vloer door een professioneel geschuurd wordt, wordt er zo rond de 0,6 en 0,7mm van de toplaag verwijderd. De toplaag mag nooit onder de 1mm komen. Dit betekent dat lamelparket met een toplaag van 2,5mm  2 maal professioneel gerenoveerd kan worden.

Kan lamelparket op beton gelegd worden?

Ja beton is ideaal om lamelparket op te leggen. Wel moet er voor het leggen de vochtigheid van het beton gemeten worden. Het vochtigheidsgehalte van de betonvloer moet onder de 2% liggen. Als het lamelparket zwevend gelegd wordt, dan kunt u het beste een vochtscherm onder de ondervloer leggen om optrekkend vocht (bv uit kruipruimte/kelder) tegen te gaan.

Kan (lamel)parket op een trap gelegd worden?

Ja, u kunt (lamel) parket ook op uw trap leggen. Zo kunt u de vloer het huis doorleggen. Het is wel mooi als massief eiken stroken aan de voorkant van de traptreden bevestigd worden en een in gefreesde rubberen rand zorgt ervoor dat u niet uitglijdt. Wij raden u wel aan een nauwkeurige timmerman hiervoor te vragen. Het is verstandig van iedere traptreden een mal te maken om er zo voor te zorgen dat het eiken precies aansluit met de trap. Verf de achterkant en de zijkant van de trap wit en je hebt een prachtig resultaat.

Wat wordt er bedoeld met dat lamelparket stabiel is?

Massief hardhout is instabiel en dat betekent dat massief hout werkt onder invloed van vocht/droogte en temperatuur. Werken houdt in dat hout kan krimpen en uitzetten en vervormen (hol en bol staan). Lamelparket is opgebouwd uit lagen die kruislings op elkaar verlijmd zijn, door deze opbouw worden de negatieve gevolgen van werken tot een minimum beperkt, de vloer blijft vlak en zet ook minder in de breedte uit. Dit maakt lamelparket een kwalitatief betere keus, zeker als de vloer op vloerverwarming gelegd wordt. Massief parket kun je niet op vloerverwarming leggen.

Wat zijn kwasten/noesten?

Een kwast ook wel noest of knoest genoemd in hout is de plaats waar een zijtak aan de boom groeide. In een boom heeft een tak een andere richting dan de stam van de boom, waardoor nieuwer hout om deze tak heen moet groeien en in de verdrukking komt. Hierdoor heeft een kwast zowel een andere draadrichting als een andere hardheid dan het omringende hout. Een kwast maakt hout zowel minder sterk als moeilijker te bewerken. Losse noesten zijn dan ook als een houtgebrek aan te merken.

Kwasten zijn er in verschillende maten, en kunnen zowel vergroeid zijn met het omringende hout als los liggen. In het laatste geval kan bij verzagen de kwast uit het hout vallen. Bij bepaalde toepassingen van hout worden kwasten verwijderd en vervangen door stoppen. Een kwast kan ook een levendig patroon aan het hout geven, en afhankelijk van de mode kan hout met kwasten juist in trek zijn. Als een boom tijd van leven heeft levert ze mooi kwastvrij hout.

Je hebt vaste en losse knoesten. Vaste knoesten ontstaan als de tak in leven blijft en het cambium dus aaneengesloten blijft. Het cambium kan dan onafgebroken ringen hout blijven maken. Losse knoesten ontstaan als de tak en het cambium afsterft.

Wat is het verschil tussen bruin of zwart gevulde noesten?

Er is geen verschil. De open noesten worden of met bruin stopsel gevuld of met zwart stopsel. Het resultaat is echter dat met zwart de noesten meer opvallen en dat kan zeer mooi zijn als de vloer bijvoorbeeld afgewerkt wordt met een witte hardwax laag.

 

Wat is spinthout?

Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom: het bevindt zich tussen het kernhout en de bast van de boom. Het spinthout verzorgt de opwaartse sapstroom en dient als opslagplaats voor voedingsstoffen. Het heeft exact dezelfde structuur als het kernhout, maar een andere chemische inhoud: het mist de afzetting van stoffen die het kernhout beschermen, en is altijd licht van kleur. Naargelang het kernhout donkerder is, dit verschilt per houtsoort, tekent het spinthout zich duidelijker af. De overgang tussen kern en spinthout kan heel scherp zijn, maar ook geleidelijk.

Spinthout is gevoelig voor schimmels, en wordt daarom niet (of niet onbehandeld) gebruikt wanneer duurzaamheid van belang is. Waar duurzaamheid niet van primair belang is wordt soms ook juist alleen het spinthout gebruikt.

Wat is de draad van het hout?

Onder de draad van hout, niet te verwarren met de nerf van hout, verstaat men de interne richting van het hout. In de regel gaat het om de richting waarin de elementen van het hout, vooral de lengte-elementen, gerangschikt zijn ten opzichte van de lengteas van de boom. Draadrichting kan zichtbaar zijn op de langsvlakken van hout, dus op een vlak dat evenwijdig loopt met de as van de boom.

Vaak loopt de draad nagenoeg evenwijdig aan de as. Zulk hout noemt men rechtdradig. Maar er komen ook andere vormen voor:

draaigroei: de draad loopt schroefvormig om de as. Bij een plank uit zo'n stam gezaagd "verloopt" de draad. Draaigroei veroorzaakt vaak scheluw trekken van de planken.
kruisdraad: als de draad regelmatig wisselt van linksom naar rechtsom. Bij het bewerken van het hout moet hier rekening meegehouden worden: in sommige richtingen is het hout dan lastig te splijten of glad te schaven. Dit komt bij veel tropische houtsoorten voor, zoals bij sapeli, azobé, bangkirai. Hout hiervan wat in kwartier wordt gezaagd en gesneden fineer levert vaak een zeer fraai streepeffect op na schuren en lakken van het hout.
warrige draad: de draad is warrig. De opbouw van de houtelementen is grillig en weinig regelmatig. Dan is het hout in geen enkele richting goed te splijten, zoals bij pokhout. Warrigheid komt ook voor bij kwasten, in takvorken en oksels en in zogenaamde wortelknollen. Wortelnoten fineer geeft hierdoor een fraaie tekening na afwerking ervan.
golvende draad: de vezels hebben een golvend verloop en slingeren in één vlak heen en weer (meestal het tangentiale vlak). Splijt je dit hout door het hart van de boom dan zie je op het radiale vlak het uiterlijk van een soort wasbord. Na gladschaven lijken de golven er nog steeds te zijn. Het licht wordt zodanig teruggekaatst, dat je een overdwars streepeffect ziet. Op muziekinstrumenten is een dergelijke tekening vaak goed te zien, bijvoorbeeld op de achterkant van een viool. Het daarvoor gebruikte esdoorn vertoont een "moiré" tekening. Het komt ook voor bij berken, essen, jarrah, noten, makoré en meer.

Voor houtbewerking kan het ook zinnig zijn om rekening te houden met de draad van een bepaald stuk hout, ook als dat voortkomt uit de manier van zagen, of ander optreden van de mens. Rond een kwast zal de draad in de regel wisselen.

Wat is kernhout?

Kernhout is het meestal wat donkerder en zwaarder hout in het binnenste van de boom. In het midden van de boom zit het hart. Kernhout is anders dan het spinthout dat aan de buitenkant van een boom zit, onder de bast. Het spinthout verzorgt het transport van water naar boven.

De in het kernhout afgezette stoffen zorgen voor resistentie tegen bacteriën, schimmels, ed. Het kernhout heeft een steunfunctie voor de boom; de transportfunctie is hierbij wel verloren. In tegenstelling tot het spinthout, is kernhout dood.

 

Is het mogelijk om de vloer zelf te leggen?

Dit is zeker mogelijk met behulp van onze zelfleginstructie die u van deze website kunt downloaden. Hier staan alle facetten van het leggen van een vloer in beschreven.

Welke manier van leggen is beter?

Zowel zwevend als verlijmd leggen kan prima toegepast worden in zowel kleine als grote ruimtes. Een zwevende vloer ervaart u als een echte houten vloer, terwijl een verlijmde vloer een veel massiever geluid heeft. Een zwevende vloer wordt door voldoende geluidsreductie( 11 dB) toegepast in appartementen.

Kan een Lamelparket op vloerverwarming worden gelegd?

Ja, lamelparket kan op vloerverwarming gelegd worden, zolang u aan een paar vereisten voldoet:

·         De leidingen van de vloerverwarming moeten niet te ver uit elkaar liggen om een goede hittedistributie te verkrijgen.

·         Of de leidingen moeten diep in het beton zijn uitgefreesd om zo een gelijkmatige warmte over de gehele vloer te krijgen.

·         Het gehele vloer moet worden verwarmd. Er mag niet plaatselijk een koude gebied zijn.

·         Het moet mogelijk zijn om de oppervlaktetemperatuur te kunnen inregelen en controleren.

·         De oppervlaktetemperatuur van de betonvloer mag 27°C zijn  en dit nooit overschrijden.

·         Er moet een vochtscherm tussen de betonvloer en houten vloer geïnstalleerd worden.

·         Zorg ervoor dat er geen lucht tussen het beton en het lamelparket kan, dit kan het lamelparket uitdrogen.

·         Het lamelparket moet gelegd worden met de vloerverwarming aan tussen de 18°C en 22°C.

·         De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45 % en  60 % zijn vóór, tijdens en na het leggen van de vloer.

 

Moet ik een dilatatievoeg (werkingsvoeg) aanhouden bij lamelparket?

Ja, zoals bij alle houten en gelamineerde vloeren (lamelparket) dient de vloer voldoende ruimte te hebben om te kunnen werken. Dit is overal van toepassing waar de vloer samenkomt bij een vast voorwerp zoals een muur, deurposten, cv pijpen, enz. Als vuistregen moet u voor elke meter in de breedte 3 mm  dilatatievoeg aanhouden en voor elk meter in de lengte 1,5 mm. Wanneer er vloeren gelegd worden van meer dan 20 m x 8 m dan moet er ook een dilatatievoeg om de 8 m breedte en 20 m lengte gebruikt worden.

Wat is de beste richting om het parket te leggen?

Vanuit een technisch standpunt gezien, maakt het niet uit in welke richting u het parket legt. Het is dus een persoonlijke en esthetische keuze. U zult het beste effect krijgen als u de vloer in de zelfde richting legt van de belangrijkste lichtbron en in de zelfde lijn zoals de meest gebruikte deuringang. Als u ramen heeft aan twee zijden die haaks op elkaar staan is het meestal de beste keuze om de vloer in de lengte te leggen van de langste zijde.

Kan lamelparket in badkamers of natte ruimten worden geïnstalleerd?

In badkamers of andere vochtige ruimten kunt u geen lamelparket leggen. In keukens of toiletten is het prima zolang water dat gemorst wordt direct weggehaald wordt.

Kan ik een vloerkleed over lamelparket leggen?

Ja, u kunt een vloerkleed op lamelparket leggen. Het is wel belangrijk om een speciaal ondertapijt onder uw vloerkleed te leggen. Dit is zodat de vloer toch kan ademen. Omdat hout van nature onder invloed van licht (UV) verkleurd is het aan te raden om het vloerkleed van tijd tot tijd te verplaatsen of weg te halen zodat het hout onder het kleed ook kan bijkleuren.